Ar Yr Awyr Rwan

Sioe Canu Gwlad Johney

19:00 20:00Croeso i Radio Bronglais FM

Radio Ysbyty Bronglais

Mae Radio Bronglais wedi bod yn darlledu 24 awr y diwrnod i’r staff a chleifion yn Ysbyty Bronglais ers 1970. Rydym yn darlledu ar 87.8 FM ac ar lein ar ein gwefan.


Sioeau i ddod
Dydd Mawrth 19:00

Sioe Canu Gwlad Johney

John Morrison

Dydd Mawrth 20:00

Sioe Gary Jackson

Gary Jackson

Dydd Mawrth 22:00

Jazz Nos Fawrth

Dydd Mawrth 23:00

Rhestr Chwarae y Noswaith

Negeseuon Diweddaraf

Radios ‘Earwig’

Mae ein radios personol ‘Earwig’ ar gael am ddim ar gyfer staff a chleifion yr ysbyty.
Mae’n ffordd hawdd o wrando ar wasanaeth Radio Bronglais.

I gael un eich hun, cysylltwch hefo ni: cyswllt@radiobronglais.cymru

Trac Presennol
Title
Artist