I Ddod

Brecwast Cynnar

04:00 06:00Croeso i Radio Bronglais FM

Radio Ysbyty Bronglais

Mae Radio Bronglais wedi bod yn darlledu 24 awr y diwrnod i’r staff a chleifion yn Ysbyty Bronglais ers 1970. Rydym yn darlledu ar 87.8 FM ac ar lein ar ein gwefan.


Sioeau i ddod
Dydd Mercher 04:00

Brecwast Cynnar

Dydd Mercher 06:00

Y Sioe Frecwast

Sam Thomas

Dydd Mercher 09:00

Yr A to Z of Pop

Richard Smith

Dydd Mercher 10:00

Y Sioe Brunch

Bobby Kelly

Dydd Mercher 12:00

Prynhawniau

Dydd Mercher 16:00

Miwsig a Ffilmiau

Richard ‘The Red’

Dydd Mercher 17:00

Y Sioe Geisiadau

Dydd Mercher 18:00

Supersonic 70s

Geoff Dorsett.

Dydd Mercher 19:00

Camp Classics & 80s Anthems

Alan & Terry

Negeseuon Diweddaraf

Radios ‘Earwig’

Mae ein radios personol ‘Earwig’ ar gael am ddim ar gyfer staff a chleifion yr ysbyty.
Mae’n ffordd hawdd o wrando ar wasanaeth Radio Bronglais.

I gael un eich hun, cysylltwch hefo ni: cyswllt@radiobronglais.cymru

Trac Presennol
Title
Artist