Ar Yr Awyr Rwan

Lunchtime Request Show

Daily 12-2pm

12:00 14:00


Croeso i Radio Bronglais FM

Radio Ysbyty Bronglais

Mae Radio Bronglais wedi bod yn darlledu 24 awr y diwrnod i’r staff a chleifion yn Ysbyty Bronglais ers 1970. Rydym yn darlledu ar 87.8 FM ac ar lein ar ein gwefan.Sioeau i ddod
Dydd Gwener 14:00

The Afternoon Show

Sam Thomas

Dydd Gwener 17:00

Ty Ffynci

Lady P

Dydd Gwener 19:00

Y Sioe Ddawns

DJ Rob Rouse

Dydd Gwener 21:00

House Central

Jay Forster

Dydd Gwener 22:00

Friday Funk

Dydd Gwener 23:00

Rhestr Chwarae y Noswaith

Negeseuon Diweddaraf

Radios ‘Earwig’

Mae ein radios personol ‘Earwig’ ar gael am ddim ar gyfer staff a chleifion yr ysbyty.
Mae’n ffordd hawdd o wrando ar wasanaeth Radio Bronglais.

I gael un eich hun, cysylltwch hefo ni: cyswllt@radiobronglais.cymru

Trac Presennol

Teitl

Artist