Ar Yr Awyr Rwan

Prynhawniau

12:00 16:00Croeso i Radio Bronglais FM

Radio Ysbyty Bronglais

Mae Radio Bronglais wedi bod yn darlledu 24 awr y diwrnod i’r staff a chleifion yn Ysbyty Bronglais ers 1970. Rydym yn darlledu ar 87.8 FM ac ar lein ar ein gwefan.

Oherwydd tarfiad ar ein cysylltiad rhyngrwyd yn Radio Bronglais, gallai rhai rhaglenni wedi eu hamserlenni newid. Rydym dal i ddarlledu ar-lein.


Sioeau i ddod
Dydd Mawrth 12:00

Prynhawniau

Dydd Mawrth 16:00

The Silver Show

Dydd Mawrth 17:00

Y Sioe Geisiadau

Dydd Mawrth 18:00

Solid Gold 60s

Geoff Dorsett

Dydd Mawrth 19:00

Sioe Canu Gwlad Johney

John Morrison

Dydd Mawrth 20:00

Sioe Gary Jackson

Gary Jackson

Dydd Mawrth 22:00

Jazz Nos Fawrth

Dydd Mawrth 23:00

Rhestr Chwarae y Noswaith

Negeseuon Diweddaraf

Radios ‘Earwig’

Mae ein radios personol ‘Earwig’ ar gael am ddim ar gyfer staff a chleifion yr ysbyty.
Mae’n ffordd hawdd o wrando ar wasanaeth Radio Bronglais.

I gael un eich hun, cysylltwch hefo ni: cyswllt@radiobronglais.cymru

Trac Presennol
Title
Artist