Ar Yr Awyr Rwan

Y Sioe Brunch

10:00 12:00


Croeso i Radio Bronglais FM

Radio Ysbyty Bronglais

Mae Radio Bronglais wedi bod yn darlledu 24 awr y diwrnod i’r staff a chleifion yn Ysbyty Bronglais ers 1970. Rydym yn darlledu ar 87.8 FM ac ar lein ar ein gwefan.

Oherwydd tarfiad ar ein cysylltiad rhyngrwyd yn Radio Bronglais, gallai rhai rhaglenni wedi eu hamserlenni newid. Rydym dal i ddarlledu ar-lein.Sioeau i ddod
Dydd Llun 10:00

Y Sioe Brunch

Dydd Llun 12:00

Prynhawniau

Dydd Llun 17:00

Y Sioe Geisiadau

Dydd Llun 18:00

Y Sioe Chwaraeon ac Awyr Agored

Will Bamford

Dydd Llun 20:00

Y Sioe Gymraeg

Tom Cartwright

Dydd Llun 22:00

Reggae Nos Lun

Dydd Llun 23:00

Rhestr Chwarae y Noswaith

Negeseuon Diweddaraf

Radios ‘Earwig’

Mae ein radios personol ‘Earwig’ ar gael am ddim ar gyfer staff a chleifion yr ysbyty.
Mae’n ffordd hawdd o wrando ar wasanaeth Radio Bronglais.

I gael un eich hun, cysylltwch hefo ni: cyswllt@radiobronglais.cymru

Trac Presennol
Title
Artist