I Ddod

Midw

13:00 15:00


Croeso i Radio Bronglais FM

Radio Ysbyty Bronglais

Mae Radio Bronglais wedi bod yn darlledu 24 awr y diwrnod i’r staff a chleifion yn Ysbyty Bronglais ers 1970. Rydym yn darlledu ar 87.8 FM ac ar lein ar ein gwefan.

Oherwydd tarfiad ar ein cysylltiad rhyngrwyd yn Radio Bronglais, gallai rhai rhaglenni wedi eu hamserlenni newid. Rydym dal i ddarlledu ar-lein.Sioeau i ddod
Dydd Mercher 13:00

Midw

Dydd Mercher 15:00

Prynhawniau

Dydd Mercher 16:00

Miwsig a Ffilmiau

Dydd Mercher 17:00

Y Sioe Geisiadau

Dydd Mercher 18:00

Supersonic 70s

Geoff Dorsett.

Dydd Mercher 19:00

Camp Classics & 80s Anthems

Alan & Terry

Dydd Mercher 20:00

Dark Side of the Moon

Gary Jackson

Dydd Mercher 22:00

Roc Nos Fercher

Dydd Mercher 23:00

Rhestr Chwarae y Noswaith

Negeseuon Diweddaraf

Radios ‘Earwig’

Mae ein radios personol ‘Earwig’ ar gael am ddim ar gyfer staff a chleifion yr ysbyty.
Mae’n ffordd hawdd o wrando ar wasanaeth Radio Bronglais.

I gael un eich hun, cysylltwch hefo ni: cyswllt@radiobronglais.cymru

Trac Presennol
Title
Artist