Cyfweliad gydag Aled Haydn Jones ar ein 50fed Pen-blwydd

30 Medi 2020

Fel rhan o’n dathliadau pen-blwydd 50 siaradom ni gydag Aled Haydn Jones sy’n gyn-wirfoddolwr yn Radio Bronglais a rŵan yn bennaeth ar BBC Radio 1

Cewch wrando ar y rhaglen lawn yma:Pen-blwydd Radio Bronglais yn 50 – gyda SamCurrent track

Title

Artist