WIN 2 FREE TICKETS TO DOM PIPKIN

Written by on 13 June 2018

COMPETITION TIME                       CYSTADLEUAETH

To have the chance to win 2 FREE TICKETS to see Dom Pipkin at the Aberystwyth Arts Centre this Friday, answer this simple question:

“Name 2 famous artists Dom has played with as a session player.”

The winner will be selected at random from all correct answers on Friday morning at 11.45am on The Brunch Show. Good luck!

Email office@radiobronglais.cymru
_________________________________________________

I gael y cyfle i ennill 2 DOCYN AM DDIM i weld Dom Pipkin yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth y Dydd Gwener yma, atebwch y cwestiwn syml:

“Enwch 2 artist enwog mae Dom wedi chwarae hefo fel chwaraewr sesiwn”

Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap o’r holl atebion cywir bore ddydd Gwener am 11:45 ar Y Sioe Brunch. Pob lwc!

Ebost office@radiobronglais.cymru


Current track

Title

Artist