Rhoddion

Fel elusen gofrestredig, rydym yn dibynnu yn llwyr ar roddion ein cefnogwyr a’n gwrandawyr. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyllid gan y bwrdd iechyd na mentrau masnachol. Rydym pob amser angen help, felly os ydych yn gweld ein gwirfoddolwyr allan yn gofyn am roddion, rydym bob amser yn bles iawn i dderbyn unrhyw fan geiniogau yn unrhyw un o’n potiau casglu o gwmpas Aberystwyth.

Gallwch hefyd roi pres i ni trwy PayPal, neu trwy anfon siec yn y post i:

Radio Bronglais FM, Ysbyty Cyffredinol Bronglais, Ffordd Caradog, Aberystwyth, SY23 1ER


Trac Presennol
Title
Artist